S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
info@gorjanski-gobar.si
Višelnica 1, 4247 Zgornje Gorje
Telefon: 031 272 854
TwitterTwitterFacebookFacebookGoogleGooglePišite nam!Pišite nam!DomovDomov

ZAPISNIKUstanovnega občnega zbora Gobarskega društva Gorje, ki je bil 20.12.2011 ob 19.00 uri v Domu upokojencev v Spodnjih Gorjah

PRISOTNI:
(13 - priloga): Ambrožič Romana, Arzenšek Bojan, Beznik Anton, Bregant Tomaž, Jakopič Pavel, Jerič Pavla, Mandeljc Danica, Soklič Anton, Torkar Slavica, Vrhovnik Antonija, Vrhovnik Franc, Žvan Janez in Žvan Marjeta.
Dnevni red:
  • 1. Pozdrav pobudnika,
  • 2. Določitev zapisnikarja in overovateljev zapisnika
  • 3. Razprava in sprejem sklepa o nameri ustanovitve Gobarskega društva Gorje
  • 4. Razprava in sprejem Pravil Gobarskega društva Gorje
  • 5. Razprava in določitev organov Gobarskega društva Gorje
  • 6. Razno

1. G. Soklič se je zahvalil prisotnim za udeležbo.

2. G. Soklič je predlagal, da sam napiše zapisnik in da sta overovatelja zapisnika g. Jakopič in ga. Ambrožič

3. G. Soklič je prisotne seznanil z namero o ustanovitvi GDG. Ker je bilo prisotnih več kot 3 člani GDG, je zadoščeno Zakonu o društvih in je bil sprejet sklep.

SKLEP:

Prisotni so soglasno izglasovali, da se ustanovi Gobarsko društvo Gorje.

4. G. Soklič je predstavil osnutek Pravilnika GDG, razjasnil dileme in morebitne popravke. Popravki so se vnašali v osnutek Pravilnika GDG in popravljena in dopolnjena verzija je sestavni del tega zapisnika.

SKLEP:

Prisotni so soglasno potrdili popravljen Pravilnik Gobarskega društva Gorje.

5. Ker smo prisotni sprejeli namero o ustanovitvi in so bila sprejeta Pravila GDG, se sprejmejo naslednji predstavniki društva:

SKLEP:

Za zakonitega zastopnika in predsednika GDG je bil soglasno izvoljen g. Pavel Jakopič.

SKLEP:

Za podpredsednika GDG je bil soglasno izvoljen g. Anton Soklič.

SKLEP:

Soglasno izvoljeni člani Upravnega odbora so:

PREDSEDNIK:
g. Pavel Jakopič
PODPREDSEDNIK:
g. Anton Soklič
ČLANI:
- ga. Romana Ambrožič, ga. Danica Mandeljc, g. Janez Žvan, g. Franc Vrhovnik
SKLEP:

Za blagajnika GDG je bil soglasno izvoljen g. Bojan Arzenšek.

SKLEP:

Za gospodarja je bil soglasno izvoljen g. Anton Soklič.

SKLEP:

Soglasno izvoljeni člani nadzornega odbora so:

PREDSEDNIK:
- g. Anton Beznik
ČLANI:
- ga. Slavica Torkar, ga. Pavla Jerič
NADOSMESTNI ČLAN:
- ga. Marjeta Žvan

6. V januarju se pregledan in potrjen zapisnik s prilogami odda na Upravno enoto v Radovljici.

Določila se je članarina, ki znaša 20 EUR za člane in 10 EUR za podmladek. Določila se je tudi vpisnina, ki znaša 5 EUR. Prvo pobiranje članarine se bo izvedlo na prvem sestanku UO GDG, ki bo takoj po pravnomočni registraciji društva na UE Radovljica.

Ustanovni občni zbor GDG smo zaključili ob 21 uri.

Sp. Gorje, 23.12.2011

Zapisal:Anton Soklič
Overovatelj:Pavel Jakopič
Overovateljica:Romana Ambrožič
Zadnje novice