S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
info@gorjanski-gobar.si
Višelnica 1, 4247 Zgornje Gorje
Telefon: 031 272 854
TwitterTwitterFacebookFacebookGoogleGooglePišite nam!Pišite nam!DomovDomov

Gobarski kodeks MZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
 • Pri nabiranju gliv upoštevaj zakonske predpise in ta kodeks.
 • Ne povzročaj nepotrebne škode na rastišču, čim manj poškoduj rastline, listni opad in tla v gozdu.
 • Ne premikaj lesnih ostankov v gozdu, razen če je to nujno potrebno za pravilno določitev glive.
 • Ne nabiraj primerkov gliv le zaradi njihovega zunanjega izgleda.
 • Glive poskušaj določiti na rastišču in, če je le mogoče, tako, da jih ne odtrgaš.
 • Stari gozdovi, negnojeni travniki, šotna močvirja in drugi redki habitati so posebno pomembni za ohranjanje gliv in zato v njih gobari posebno previdno.
II. NABIRANJE GOB ZA HRANO
 • Zavedaj se, da so številne gobe zelo strupene, zato nabiraj le tiste, ki jih zelo dobro poznaš in jih lahko uporabiš za hrano.
 • Ne nabiraj gob, ki jih ne nameravaš uporabiti.
 • Spoštuj in varuj ostale vrste gliv, vključno s strupenimi vrstami. Ne nabiraj redkih in zavarovanih vrst gliv.
 • Nabiraj le najbolj pogoste in množične vrste gob in le tolikšno količino kot jo lahko porabiš ti sam. Upoštevaj predpise, ki določajo, da lahko v enem dnevu nabereš le dva (2) kilograma gob in eno (1) gobo poljubne teže.
 • Ne nabiraj premladih primerkov gob (»gumbkov«). Daj gobam čas, da se razvijejo in dozorijo.
 • Na nekaterih območjih je nabiranje gob za hrano (uživanje) prepovedano. Zato se vedno vnaprej prepričaj, ali ni območje, kjer boš nabiral, zavarovano.
III. NABIRANJE GLIV ZA PREUČEVANJE
 • Pogosto je potrebno nabiranje gliv v znanstvene namene. Prepoznavanje in preučevanje je pomembno za naše nadaljnje spoznavanje gliv in za njihovo ohranjanje.
 • Nabiraj le toliko primerkov, kot je potrebno za popis in zanesljivo določitev (determinacijo).
 • Zabeleži točno lokacijo, naravno okolje (habitat) in datum najdbe vsake vrste gliv.
 • Če imaš dovoljenje za znanstveno preučevanje gliv (npr. nabiranje v zavarovanih območjih, nabiranje zavarovanih vrst), ne izkoriščaj le-tega v osebne ali komercialne namene.
 • Sodeluj in posreduj podatke v podatkovno bazo MZS, obdrži le en primerek (eksikat) za svojo zbirko (mikoteka, fungarij, herbarij).
PredsedstvoMZS

Gobarski kodeks je bil sprejet na 31. skupščini MZS v Mariboru, dne 10.03.2007

Zadnje novice