S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
info@gorjanski-gobar.si
Višelnica 1, 4247 Zgornje Gorje
Telefon: 031 272 854
TwitterTwitterFacebookFacebookGoogleGooglePišite nam!Pišite nam!DomovDomov

Včlanitev

Zakaj včlanitev?

S članstvom v Gobarskem društvu Gorje pridobite dodatne možnosti pri spoznavanju, varovanju in nabiranju gob oziroma gliv in rastlin v gozdovih in robnih travnikih ter v gorah.

Redni člani imajo tako še naslednje pravice:
• volijo in so voljeni v organe GDG in krovne organizacije
• glasujejo ob volitvah in sprejemanju sklepov v GDG
• lahko se poslužujejo storitev, opreme in literature GDG
• imajo vse druge pravice, ki izvirajo iz naslova dejavnosti GDG.

Namen in naloge

Gobarskega društva Gorje

• deluje kot neprofitna društvena organizacija na temelju demokratičnega sodelovanja• spoštuje določila Zakona o društvih ter republiško in lokalno zakonodajo s področja varovanja narave in še posebej varovanja gliv in rastlin
• uresničuje sklepe, sprejete na občnih zborih GDG in krovnih organizacij
• s svojimi delegati tvorno sodeluje v organih krovnih organizacij
• z razstavami, predavanji in objavljanjem strokovnih prispevkov v sredstvih obveščanja širi znanje o glivah med prebivalstvom in skrbi za pravilen odnos do narave
• pomaga krovnim organizacijam pri uresničevanju nalog
• povezuje se s sorodnimi društvi in ustanovami, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo
• sodeluje z lokalno skupnostjo in društvi v občini

Dolžnosti članov

Redni član lahko postane vsak državljan RS, ki dopolni 18 let starosti.

Pristop v redno članstvo potrdi kandidat s podpisom PRISTOPNE IZJAVE, ki jo predloži upravnemu odboru GDG. S podpisom se obveže, da bo izpolnjeval vse članske obveznosti, ki jih določajo ta Pravila, sklepi GDG ter zakonski akti RS in občine Gorje.

Ob pristopu oziroma podpisu izjave mora kandidat plačati vpisnino in članarino za tekoče leto.

Pristopna izjava
Zadnje novice
Iz arhiva...